പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍

ധ്യാനം

2016 ആഗസ്റ്റ് 14-20 തിയ്യതികളില്‍ സ്‌നേഹഗിരി മിഷനറി സിസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ കണ്ണൂര്‍ പരിയാരത്തുള്ള സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ ഹൗസില്‍വച്ച് ഒരു ധ്യാനം നടത്തപ്പെട്ടു. റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലെ അംഗമായ റവ. ഫാ. ടോണി കട്ടക്കയം ആണ്...

MISSION

ധ്യാനം

2016 ആഗസ്റ്റ് 14-20 തിയ്യതികളില്‍ സ്‌നേഹഗിരി മിഷനറി സിസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ കണ്ണൂര്‍ പരിയാരത്തുള്ള സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ ഹൗസില്‍വച്ച് ഒരു ധ്യാനം നടത്തപ്പെട്ടു. റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലെ അംഗമായ റവ. ഫാ. ടോണി കട്ടക്കയം ആണ്...

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ വിശേഷങ്ങള്‍

2014 മെയ് 29 മുതല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ മാലാഖമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. ദൈവത്തോടുചേര്‍ന്നിരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാനും, സ്തുതിക്കുവാനും പുതിയതായി 9 മാലഖമാര്‍കൂടി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എത്തി. അതെ, ഞങ്ങളുടെ നോവിഷേറ്റ് ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തോന്നുക, അരക്കച്ച...

യുവജനം

[td_block_social_counter facebook=”https://www.facebook.com/CSsR.en” youtube=”https://www.youtube.com/channel/UCFqZkE0fUPeDbRhKN6Qs-eQ”]

ധ്യാനചിന്തകള്‍

ധ്യാനം

2016 ആഗസ്റ്റ് 14-20 തിയ്യതികളില്‍ സ്‌നേഹഗിരി മിഷനറി സിസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ കണ്ണൂര്‍ പരിയാരത്തുള്ള സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ ഹൗസില്‍വച്ച് ഒരു ധ്യാനം നടത്തപ്പെട്ടു. റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലെ അംഗമായ റവ. ഫാ. ടോണി കട്ടക്കയം ആണ്...

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ വിശേഷങ്ങള്‍

2014 മെയ് 29 മുതല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ മാലാഖമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. ദൈവത്തോടുചേര്‍ന്നിരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാനും, സ്തുതിക്കുവാനും പുതിയതായി 9 മാലഖമാര്‍കൂടി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എത്തി. അതെ, ഞങ്ങളുടെ നോവിഷേറ്റ് ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തോന്നുക, അരക്കച്ച...

നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

ഒരു ദിവ്യരക്ഷകസഭാ വൈദികനായി, ഒരു അത്മായ ശുശ്രൂഷകനായി നിങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയില്‍ പങ്കു ചേരാം

ദിവ്യരക്ഷകസഭാ വൈദികര്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക
നിങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാവശ്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക

ധ്യാനചിന്തകള്‍

ധ്യാനം

2016 ആഗസ്റ്റ് 14-20 തിയ്യതികളില്‍ സ്‌നേഹഗിരി മിഷനറി സിസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ കണ്ണൂര്‍ പരിയാരത്തുള്ള സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ ഹൗസില്‍വച്ച് ഒരു ധ്യാനം...

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ വിശേഷങ്ങള്‍

2014 മെയ് 29 മുതല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ മാലാഖമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. ദൈവത്തോടുചേര്‍ന്നിരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാനും, സ്തുതിക്കുവാനും പുതിയതായി 9 മാലഖമാര്‍കൂടി...

കര്‍ത്താവ് ഒരുക്കിയ ദിവസമാണിന്ന് (സങ്കീ. 118:24)

പിതാവേ എന്റെ ഹിതമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ (മത്ത 26:39). നീണ്ട ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രാര്‍ഥനയക്കും പരിത്യാഗത്തിനും പരിശീലനത്തിനും അവസാനം...

ധ്യാനം

പരിശീലനത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി ഫാ. ജിയോ ടോമിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 6 ദിവസങ്ങളിലാി നടന്ന ധ്യാനം ഏറെ ആത്മീയ ഉണര്‍വ് നല്‍കുന്നതായിരുന്നു. വലിയ ഒരു...

എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ കന്യക

ഒന്നോ രണ്ടോ പേര്‍ എന്റെ നാമത്തില്‍ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് ഞാന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന യേശുനാഥന്റെ ഉറപ്പ്, നമ്മുടെ നഗ്‌നനേത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് കാണാന്‍...
Print Friendly, PDF & Email