സില്‍വര്‍ ജൂബിലി

957
19495

സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സമര്‍പ്പിത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിന്റെയും, ക്രിസ്തുവിനെ നാം സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെയും ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെയും ഒരു ദിവ്യാനുഭവം

2014 നവംബര്‍ 21 ന് സമര്‍പ്പിത വര്‍ഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: ‘എവിടെ സന്യാസികളും, സമര്‍പ്പിതരുമുണ്ടോ അവിടെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്.’ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന സന്യാസികളും സമര്‍പ്പിതരുമായ നമ്മെ സന്തോഷഭരിതരും ആനന്ദ ഭരിതരുമാക്കുന്നു.
സില്‍വര്‍ ജൂബിലി, സമര്‍പ്പിതരുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ്, എത്തിനോട്ടമാണ് – ഭൂത, വര്‍ത്തമാന, ഭാവികാലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു സമര്‍പ്പിത ജീവിതത്തിന്റെ തിരിഞ്ഞുനോട്ടം. കൂടുതല്‍ വിശൂദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും, തിരുത്തലുകള്‍ക്ക് വിധേയരാകുവാനും, പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ്വിന്റെ ഉണര്‍ത്തുപാട്ടായി ഒരു പുതുപുത്തന്‍ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് – ജൂബിലി വര്‍ഷം. കുറവുകള്‍ പരിഹരിച്ച്, കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കാനുള്ള പുണ്യജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ചുരുക്കത്തില്‍ ഒരു സന്യാസിയുടെയോ, സമര്‍പ്പിതന്റെയോ ജീവിതത്തിന്റെ 4 ദിശകളിലേക്കുള്ള, 4 ദിക്കുകളിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം – മുകളിലേക്കും, താഴോട്ടും, മുമ്പോട്ടും, പിറകിലോട്ടും.
വീണ്ടും പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പ പറയുന്നതുപോലെ ജൂബിലി ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് നന്ദിയോടെ ഓര്‍ക്കാനും, വര്‍ത്തമാനകാലത്തെ ആവേശത്തോടെ ജീവിക്കാനും, ഭാവിയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഉറ്റ് നോക്കാനുള്ള സുവര്‍ണ്ണാവസരമാണ്. 2015 ജൂണ്‍ 27ന് ബഹു. ചാക്കോ അച്ചന്റെ സന്ന്യാസ വ്രതവാഗ്ദാനത്തിന്റെ 50-ാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെയും, ടോമി അച്ചന്റെയും, കുരുവിള അച്ചന്റെയും എന്റെയും സന്ന്യാസ വ്രതവാഗ്ദാനത്തിന്റെ 25-ാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെയും പരിസമാപ്തിയും പരിശുദ്ധ നിത്യസഹായ മാതാവിനെ റിഡംപ്റ്റിറിസ്റ്റ് വൈദികരാല്‍ ലോകത്തിന് നല്‍കപ്പെട്ടതിന്റെ 150-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ആരംഭവും കുറിച്ചപ്പോള്‍, സില്‍വര്‍ ജൂബിലിയില്‍ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെയും ക്രിസ്തുവിനാല്‍ സ്വന്തമാക്കപ്പെട്ടതിന്റെയും ദിവ്യാനുഭവങ്ങള്‍, പരിശുദ്ധ നിത്യസഹായമാതാവിന്റെ 150-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളില്‍, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരങ്ങള്‍ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നുളളത് ഏറെ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യം നല്‍കുന്നതായിരുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email